Przedłużenie konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w w zakresie pielęgniarstwa wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostaje przedłużony do dnia 11.04.2018r. do godziny 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2018r. o godzinie 14.15

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.04.2018 roku.

Umowa zostanie zawarta od 26.04.2018 roku.

Wodzisław Śląski, 04.04.2018r.

Kategorie