Przedłużenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń anestezjologicznych przy wykonywaniu zabiegów

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przy wykonywaniu zabiegów z zakresu endoskopii oraz przy wykonywaniu procedur z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w Katalogu Jednorodnych Grup pacjentów jako: H51, H52, H53, i A22 dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii przy wykonywaniu zabiegów z zakresu endoskopii oraz przy wykonywaniu procedur z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w Katalogu Jednorodnych Grup pacjentów jako: H51, H52, H53 i A22 , dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostaje przedłużony do dnia 17.08.2018r. do godziny 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2018r. o godzinie 14.15

Wodzisław Śląski, 13.08.2018r.

Kategorie