Przedłużenie konkursu ofert – Poradnia Kardiologiczna

Wodzisław Śląski, 26.06.2018r.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Poradni Kardiologicznej w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Poradni Kardiologicznej w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostaje przedłużony do dnia 28.06.2018r. do godziny 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2018r. o godzinie 14.15

Kategorie