Przedłużenie konkursu w zakresie konsultacji internistycznych

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w w zakresie wykonywania konsultacji internistycznych dla pacjentów w Oddziale Rehabilitacyjnym w Rydułtowach wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji internistycznych dla pacjentów w Oddziale Rehabilitacyjnym w Rydułtowach dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostaje przedłużony do dnia 07.05.2018r. do godziny 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2018r. o godzinie 14.15

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.05.2018 roku.

Umowa zostanie zawarta od 18.05.2018 roku.

Wodzisław Śląski, 27.04.2018r.

Kategorie