Przedłużenie terminu składania ofert-nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostaje przedłużony do dnia 28.12.2017r. do godziny 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017r. o godzinie 13.15.

Przedłużenie terminu składania ofert

Kategorie