Przetargi1

 • Doposażenie centralnej sterylizatorni

  Wodzisław Śląski 31.12.2020 Ogłoszenie o postępowaniu pn. Doposażenie centralnej sterylizatorni SIWZ-41-zp-20 Ogłoszenie o zamówieniu 776772 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540563685 Odpowiedzi na pytania 41-zp-20 Informacja z otwarcia ofert Wyniki postępowania 41-zp-20 sterylizator  

 • Sukcesywna dostawa testów molekularnych do aparatu GeneXpert

  Unieważnienie postępowania 25.01.2021 r. Odpowiedź 20.01.2021 r. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN 22.01.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert 22.01.2021 godzina 10:15 SIWZ 39-ZP-2020 mikrobiologia 31.12.2020 r. Część-II-wzór-umowy (2) 31.12.2020 r. Załącznik nr 2 formularz asortymentowo – ilościowy 31.12.2020 r.   Oferty można składać również przez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wodzislaw

 • Dostawa leków i środków do dezynfekcji

  Powiadomienie o wynikach 08.02.2021 r. Zbiorcze zestawienie ofert 38-ZP-2020  19.01.2021 r. Odpowiedzi 14.01.2021 r. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN 19.01.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert 19.01.2021 godzina 10:15 SIWZ 38-20 31.12.2020 r. Część II- istotne postanowienia umowy 31.12.2020 r. Załącznik nr 2 -formularze asortymentowo-ilościowe 31.12.2020 r.     Oferty można składać również przez platformę […]

 • Zakup urządzeń medycznych

  SIWZ-40-zp-20 Zadanie-nr-1-Pakiet-Stół-operacyjny-z-ramieniem-C Zadanie nr2-Retraktor odpowiedź 40-zp-20 protokol otwarcie ofert 40-2020

 • Dostawa materiałów malarskich,ogólnobudowlanych i elektrycznych

  SIWZ-37-zp-20-mat-Sprzedaż i dostawa materiałów malarskich, ogólnobudowlanych i elektrycznych 1.-Załącznik-nr-1-Wzór-Formularza-Oferty-37-zp-20 3.-Załącznik-nr-3-oswiadczenie-37-zp-20 4.-Załącznik-nr-4-Wzór-oświadczenia-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej-37-zp-20 5.-Załącznik-nr-5-wzór-umowy pakiet nr 1 materiały malarskie 2020 pakiet nr 2 materiały ogólnobudowlane 2020 pakiet nr 3 materiały elektryczne 2020 poprawione i uzupełnione protokol otwarcie ofert 37-2020  

 • Dostawa implantów ortopedycznych

  Nr sprawy: 35/ZP/2020 – przetarg nieograniczony powyżej 214 000,00 euro Informujemy, iż od dnia 18 października 2018 r. postępowania o zamówienie publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej. Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą  […]

 • Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych

  Powiadomienie o wynikach 10.02.2021 r. Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Termin związany z ofertą 18.01.2021 r. zbiorcze zestawienie ofert 23.12.2020 r Odpowiedzi 21.12.2020 r sprawozdanie finansowe UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN 23.12.2020 godzina 10:00, otwarcie ofert 23.12.2020 godzina 10:15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.12.2020 r 1.Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty załącznik nr […]

 • Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych

  Powiadomienie o wynikach 07.01.2021 r. Zbiorcze zestawienie ofert 17.12.2020 r Odpowiedzi 15.12.2020r SIWZ konserwacja 2020 Część II wzór umowy Załączniki 1-5   Oferty można składać również przez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wodzislaw

Przetłumacz »