Doposażenie centralnej sterylizatorni

Numer przetargu: 41/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 10 tygodni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 8 stycznia, 2021, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 8 stycznia, 2021, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena-60%
Gwarancja- 40 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f572e79a-f552-4080-9da9-fd9e704c966f

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 31.12.2020

Ogłoszenie o postępowaniu pn. Doposażenie centralnej sterylizatorni

SIWZ-41-zp-20

Ogłoszenie o zamówieniu 776772

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540563685

Odpowiedzi na pytania 41-zp-20

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki postępowania 41-zp-20 sterylizator

 

28 stycznia, 2021

Wodzisław Śląski 28.01.2021

Wyniki postępowania 41-zp-20 sterylizator

Załączniki:

Kategorie