Dostawa diatermii nr spr.13/ZP/2017

Numer przetargu: 13/ZO/2017
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji:
Termin składania ofert: 18 lipca, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 18 lipca, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 60%
Termin wykonania zamówienia - 20 %
Gwarancja - 20%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f6858cf6-7f75-4177-8b35-d1a1f5dab324

Opis przetargu:

Wynik

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załaczniki

19 lipca, 2017

Załączniki:

Kategorie