Dostawa druków

Numer przetargu: 16/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 7 maja, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 7 maja, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fe32fd48-22a5-4310-9887-9c7aed1c3455

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 26.04.2018

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawy druków

Siwz i załączniki 16-zp-18

Ogłoszenie BZP 550787-N-2018

Odpowiedź- druki

Informacja z otwarcia ofert 16-zp-18

Wyniki 16-zp-18

11 maja, 2018

Wodzisław Śląski 11.05.18
Wyniki postępowania 16/Zp/18

Wyniki 16-zp-18

 

Załączniki:

Kategorie