Dostawa i montaż wentylacji mechanicznej dla zadania „Modernizacja Bloku Operacyjnego na IV piętrze Szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z wykonaniem wentylacji łącznie z Traktem porodowym”

Numer przetargu: 8/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Zamówienie należy wykonać do 8 tygodni od daty zawarcia lub w terminie krótszym - skrócenie terminu stanowi jeden z kryteriów oceny ofert
Termin składania ofert: 24 marca, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 24 marca, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 60%
Termin wykonania - 20%
Kary umowne - 20%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c193df7c-83d0-4e28-9c93-5970bf369ed5

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 04.03.20

Ogłoszenie postępowania pn. Dostawa i montaż wentylacji mechanicznej dla zadania „Modernizacja Bloku Operacyjnego na IV piętrze Szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z wykonaniem wentylacji łącznie z Traktem porodowym”

SIWZ i załączniki 8-zp-20

Ogłoszenie o zamówieniu 519908-N-2020

Odpowiedzi na pytania 8-zp-20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540046925

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540049751

Odpowiedzi na pytania 8-zp-20 cz.2

Odpowiedzi na pytania 8-zp-20 cz.3

Informacja z otwarcia ofert 8-zp-20

7 kwietnia, 2020

07.04.2020
Wyniki postępowania 8/Zp/20

Wyniki 8-zp-20 wentylacja

Załączniki:

Kategorie