Dostawa implantów ortopedycznych

Numer przetargu: 35/Zp/2020
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od zawarcia umowy do 31.01.2022 r
Termin składania ofert: 25 stycznia, 2021, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 25 stycznia, 2021, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

Opis przetargu:

Nr sprawy: 35/ZP/2020 – przetarg nieograniczony powyżej 214 000,00 euro
Informujemy, iż od dnia 18 października 2018 r. postępowania o zamówienie publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą  Platformy Zakupowej, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z  Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy.
Centrum jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02
Wejście na platformę poprzez link:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/409988 

 

 

Załączniki:

Kategorie