Dostawa implantów ortopedycznych, drenów do pompy płuczącej, akcesoriów do respiratora

Numer przetargu: 6/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2017
Termin składania ofert: 31 marca, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 31 marca, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=fef08772-ae96-4fea-b84e-2bbb26ba43a8&path=2017%5c03%5c20170323%5c50537_2017.html

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 23.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dostawa implantów ortopedycznych, drenów do pompy płuczącej, akcesoriów do respiratora

SIWZ i załączniki 6-zp-17

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź 6-17 cz.2

Część nr 6. Frezy artroskopowe poprawiony

Informacja z otwarcia ofert 6/zp/17 31.03.17

 

 

 

 

Wyniki postępowania 6/Zp/17 13.04.17

Załączniki:

Kategorie