Dostawa implantów ortopedycznych nr spr. 12/ZP/17

Numer przetargu: 12/ZP/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od zawarcia umowy do 31.12.2017
Termin składania ofert: 10 lipca, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 10 lipca, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=64cd3aa9-c6fc-410f-ba3e-e619c5530edf

Opis przetargu:

SIWZ 12-zp-17

Część II IDW wzór umowy 12

Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo-cenowy 12-zp-17

Załącznik nr 2 -Formularz oferty 12-zp ppzoz

Załącznik nr 3 oswiadczenie 12- zp-16

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przyn do gr kapit 12-zp-17

Odpowiedź

 

protokol otwarcie ofert 12-zp-17

11 lipca, 2017

Wynik

Załączniki:

Kategorie