Dostawa implantów ortopedycznych

Numer przetargu: 38/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 01.02.2019-31.01.2020
Termin składania ofert: 28 listopada, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 28 listopada, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458527-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 17.10.18

Ogłoszenie o postępowaniu na Dostawę implantów ortopedycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki 38-zp-18 19.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 202-458527

Odpowiedzi na pytania 38-zp-18

Bilans + RZIS 2017

UWAGA: unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 12, Części nr 38, Części nr 40, Części nr 41

Unieważnienie postępowania w części 12,38,40 41

Informacja z otwarcia 38-zp-18

Wyniki postępowania 38-zp-18 14.01.2019 r.

 

 

14 stycznia, 2019

Wodzisław Śląski 14.01.2019 r.

Wyniki postępowania 38-zp-18 14.01.2019 r.

Załączniki:

Kategorie