Dostawa leków

Numer przetargu: 18/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.01.2018 do 31.12.2018
Termin składania ofert: 17 listopada, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 17 listopada, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397719-2017:TEXT:PL:HTML&tabId=1

Opis przetargu:

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawy leków 18/Zp/17

SIWZ i załączniki -dostawa leków 18-zp-17

Załącznik nr 1 – formularze asortymentowo-cenowe

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Załączniki:

Kategorie