Dostawa leków

Numer przetargu: 18/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.01.2018 do 31.12.2018
Termin składania ofert: 24 listopada, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 24 listopada, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397719-2017:TEXT:PL:HTML&tabId=1

Opis przetargu:

Odpowiedzi leki 15.11.2017 r.

Odpowiedzi leki 07.11.2017r.

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawy leków 18/Zp/17

SIWZ i załączniki -dostawa leków 18-zp-17

Załącznik nr 1 – formularze asortymentowo-cenowe

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN 24.11.2017 GODZINA 10:00. OTWARCIE OFERT 10:15

Informacja z otwarcia ofert 18-zp-17 24.11.17

Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia 18-zp-17

19 grudnia, 2017

Wodzisław Śl. 19.12.2017

Wyniki postępowania 18-zp-17

Załącznik do wyników postępowania 18-zp-17

Sprostowanie wyników Część 6 poz. 3

Sprostowanie wyników Część 19

Sprostowanie wyników Część nr 32

Załączniki:

Kategorie