Dostawa leków

Numer przetargu: 4/ZP/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2018
Termin składania ofert: 31 stycznia, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 31 stycznia, 2018, godzina: 10:45
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a801ff84-4e11-4397-af7f-61919a3363cd

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 23.01.2018

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawy leków

SIWZ 4-zp-18

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Odpowiedź na pytania 4-zp-18

Informacja z otwarcia ofert 4-zp-18 31.01.18

 

19 lutego, 2018

Wodzisław Śląski 19.02.18

Wyniki 4-zp-18 19.02.18

Załączniki:

Kategorie