Dostawa leków

Numer przetargu: 32/ZP/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
Termin składania ofert: 27 listopada, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 27 listopada, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458526-2018:TEXT:PL:HTML

Opis przetargu:

Wyniki 17.12.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 27.11.2018 r.

Bilans + RZIS 2017 19.11.2018 r.

Odpowiedzi 19.11.2018 r.

Odpowiedź 05.11.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami 19.10.2018 r.

Ogłoszenie 2018-OJS202-458526-pl 19.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 17.10.2018 r.

17 grudnia, 2018

Wyniki 17.12.2018 r.

Załączniki:

Kategorie