Dostawa leków i środków do dezynfekcji

Numer przetargu: 38/ZP/2020
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: część od 1 do 11 od zawarcia umowy do 31.12.2021 r. część 12 od zawarcia umowy do 31.12.2022 r.
Termin składania ofert: 19 stycznia, 2021, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 19 stycznia, 2021, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=94cd856e-0249-4639-8159-9416233b099b

Opis przetargu:

Powiadomienie o wynikach 08.02.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 38-ZP-2020  19.01.2021 r.

Odpowiedzi 14.01.2021 r.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

NOWY TERMIN 19.01.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert 19.01.2021 godzina 10:15

SIWZ 38-20 31.12.2020 r.

Część II- istotne postanowienia umowy 31.12.2020 r.

Załącznik nr 2 -formularze asortymentowo-ilościowe 31.12.2020 r.

 

 

Oferty można składać również przez platformę zakupową

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wodzislaw

 

 

8 lutego, 2021

Powiadomienie o wynikach 08.02.2021 r.

Załączniki:

Kategorie