Dostawa leków nr spr. 1/ZP/17

Ogłoszenie- leki

SIWZ 1-zp-17 1.

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 3

4 Załącznik Wzór ośw. o przynalez do grupy kapit

Załącznik leki- wzór umowy

1. Neostygmini

2. Subst recepturowe

3. Fluticasone

4. Wapno sodowane

5. Leki różne

6. Mleko

7. Thiopental

8. Spir skazony, benzyna, jodyna

9. Immunoglobulinum tetanicum

odpowiedzi 1-zp-17

Protokół z otwarcia ofert 1-zp-17

Wynik

Kategorie