Dostawa materiałów malarskich,ogólnobudowlanych i elektrycznych

Numer przetargu: 37/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od zawarcia umowy do 31.12.2021 r
Termin składania ofert: 12 stycznia, 2021, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 12 stycznia, 2021, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f52ea27-5c1b-48da-8344-1888836f1006

Opis przetargu:

SIWZ-37-zp-20-mat-Sprzedaż i dostawa materiałów malarskich, ogólnobudowlanych i elektrycznych

1.-Załącznik-nr-1-Wzór-Formularza-Oferty-37-zp-20

3.-Załącznik-nr-3-oswiadczenie-37-zp-20

4.-Załącznik-nr-4-Wzór-oświadczenia-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej-37-zp-20

5.-Załącznik-nr-5-wzór-umowy

pakiet nr 1 materiały malarskie 2020

pakiet nr 2 materiały ogólnobudowlane 2020

pakiet nr 3 materiały elektryczne 2020 poprawione i uzupełnione

protokol otwarcie ofert 37-2020

 

25 stycznia, 2021

Wynik

Załączniki:

Kategorie
Przetłumacz »