Dostawa materiałów opatrunkowych

Numer przetargu: 17/ZP/2017
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.01.2018r.do 31.12.2019r.
Termin składania ofert: 8 listopada, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 8 listopada, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

cena - 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c7ced1f4-3d76-40e2-b0e1-c788c37d375e

Opis przetargu:

Powiadomienie o wynikach część 25 z dnia 18.12.2017 r.

Unieważnienie części 25 z dnia 15.12.2017 r.

Wynik z dnia12.12.2017 r.

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 29.11.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert -opatrunki 08.11.2017r.

Odpowiedzi opatrunki 03.11.2017r.

17-2017 Opatrunki

12 grudnia, 2017

Wynik

Załączniki:

Kategorie