Dostawa materiałów szewnych

Numer przetargu: 17/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 31.12.2021r
Termin składania ofert: 8 października, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 8 października, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=90a60a48-3116-4a9d-84e4-141e57c50729

Opis przetargu:

Odpowiedzi 05.10.2020 r.

SIWZ 17-zp-2020 materiały szewne

Wzór umowy

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 3 oswiadczenie 17-zp-2020

Załącznik nr 4 Wzór ośw. o przynalez do grupy kapit

Załącznik nr 5-RODO

Część 1. Szwy niewchłanialne 1 (2)

Część 2. Szwy wchłanialne 1-

Część 3. Szwy niewchłanialne 2

Część 4. Szwy wchłanialne 2

Część 5. Materiały szewne różne

Część 6. Szew odbarczajacy

protokol otwarcie ofert 17-2020

22 października, 2020

Wynik

Załączniki:

Kategorie