Dostawa sprzętu do Endoskopii (laparoskopii i histeroskopii) dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Numer przetargu: 36/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 4 tygodni
Termin składania ofert: 18 października, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 18 października, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

a) cena -20%
b) gwarancja -20%
c) ilość bezpłatnych przeglądów urządzeń po okresie gwarancji – 20 pkt.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b7ab8c2c-5815-42bd-bae7-982379df5069

Opis przetargu:

Zbiorcze zestawienie ofert 18.10.2018 r.

SIWZ-ppzoz-laparoskop-i-histeroskop-36-zp-18

Odpowiedzi

Sprostowanie

22 października, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie