Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Numer przetargu: 21/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.01.2018 do 31.12.2019
Termin składania ofert: 15 listopada, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 15 listopada, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397722-2017:TEXT:PL:HTML

Opis przetargu:

SIWZ i załaczniki 21-zp-17

Ogłoszenie o zamówieniu 21-zp-17

Odpowiedzi na pytania 21/Zp/17 06.11.17

Bilans i RZIS 2016

Informacja z otwarcia ofert 21-zp-17

Wyniki postępowania na dostawy sprzętu jednorazowego użytku 21-zp-17

 

15 grudnia, 2017

Wodzisław Śląski 15.12.2017 r.

Wyniki postępowania na dostawy sprzętu jednorazowego użytku 21-zp-17

Załączniki:

Kategorie