Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Numer przetargu: 5/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019
Termin składania ofert: 1 lutego, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 1 lutego, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena-100

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d27e806b-5ebe-4c75-b321-cc8a4089830b

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 23.01.2018

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawy sprzętu jednorazowego użytku

SIWZ 5/Zp/18

Ogłoszenie o zamówieniu 509118-N-2018

Odpowiedź na pytania 5-zp-18

Pakiet nr 5 – poprawiony po zmianie

Pakiet nr 7 – filtry do ssaka (nowy pakiet)

Odpowiedź na pytania 5-zp-18 część 2

Odpowiedź na pytania 5-zp-18 część 3

Odpowiedź na pytania 5-zp-18 część 4

Ogłoszenie i zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert 5-zp-18 01.02.18

19 lutego, 2018

Wodzisław Śląski 19.02.18 - wyniki postępowania

Wyniki 5-zp-18 19.02.18

Załączniki:

Kategorie