Dostawa środków czystości

Numer przetargu: 4/ZP/2017
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od zawarcia umowy do 28.02.2018
Termin składania ofert: 23 lutego, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 23 lutego, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=3daf186f-6784-49ea-97d1-aa0f92640055&path=201722017021525795_2017.html

Opis przetargu:

Wynik 08.03.2017 r.

SIWZ i załaczniki

Ogłoszenie o zamówieniu

ODPOWIEDZI

Zbiorcze zestawienie ofert 23.02.2017r

8 marca, 2017

Załączniki:

Kategorie