Dostawa środków czystości

Numer przetargu: 5/Zp/19
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 28.02.2019
Termin składania ofert: 15 lutego, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 15 lutego, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a7befbe3-e65f-4254-8b88-c6b37fa5c96b

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 06.02.2019

Ogłoszenie o postępowaniu „Dostawy środków czystości”

SIWZ 5-zp-19 i załaczniki

Ogłoszenie o zamówieniu 511011-n-2019

UWAGA: zmiana załącznika do SIWZ – Część nr 4 – worki jednorazowe

Część nr 4 poprawiona

Odpowiedzi na pytania 5-zp-19

Informacja z otwarcia ofert 5-zp-19

Wyniki postępowania 5-zp-19

 

 

 

27 lutego, 2019

Wodzisław Śląski 27.02.2019

Wyniki postępowania 5-zp-19

Załączniki:

Kategorie