Dostawa środków dezynfekcyjnych

Numer przetargu: 25/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od 01.01.2021 r do 31.12.2022 r
Termin składania ofert: 30 grudnia, 2020, godzina: 11:00
Termin otwarcia ofert: 30 grudnia, 2020, godzina: 11:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=96a80664-9093-44b2-8dd1-47feba9bf585

Opis przetargu:

Powiadomienie o wynikach 18.01.2021 r.

siwz ppzoz 25-zp-20 dezynfekcja

Wzór-umowy-dezynfekcja

Formularze asortymentowo-cenowe

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana siwz dezynfekcja

Oferty można składać również przez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wodzislaw

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.11.20

Modyfikacja

Formularze asortymentowo-cenowe-nowe

Odpowiedzi

Formularze asortymentowo-cenowe -aktualizacja 9 grudnia

UWAGA: zmiana terminu składania ofert. Nowy termin 30.12.2020 godzina 11:00, otwarcie 30.12.2020 godzina 11:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.12.20

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja 18.12.20

Zadanie 6 – zmodyfikowany 18.12.2020

Zadanie 17 -zmodyfikowany 18.12.2020

Unieważnienie Pakiet nr 6

Informacja z otwarcia ofert 25-2020

18 stycznia, 2021

Powiadomienie o wynikach 21.01.2021 r.

Załączniki:

Kategorie