Dostawy implantów ortopedycznych

Numer przetargu: 29/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 31.01.2019
Termin składania ofert: 19 stycznia, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 19 stycznia, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 01.12.2017

Ogłoszenie o postępowaniu „Dostawy implantów ortopedycznych”

Ogłoszenie dostawy implantów ortopedycznych

SIWZ i załączniki 29-zp-17 06.12.17

Ogłoszenie DUUE 06.12.2017

Uwaga: zmiana terminu składania ofert. Nowy termin 19.01.2018 godzina 10:00, otwarcie ofert 19.01.2017 godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.01.18

Zmienione Zadanie 7

Odpowiedź na pytania 29-zp-17 11.01

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania 29-zp-17 15.01.18

Informacja z otwarcia ofert 29-zp-17

20 lutego, 2018

Wodzisław Śląski 20.02.18
Wyniki postępowania 29/Zp/17

Wyniki postępowania 29-zp-17 20.02.18

Wynik -Zadanie nr 33

Wynik postępowania Część nr 35 – wybór powtórny

Załączniki:

Kategorie