Dostawy implantów ortopedycznych i sprzętu jednorazowego użytku

Numer przetargu: 46/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: część 1-8 -01.02.2019 do 31.01.2020, część 9-11 –od daty zawarcia umowy do 31.12.2019
Termin składania ofert: 9 stycznia, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 9 stycznia, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=56687445-7a0a-4d52-908d-faf68f0d3767

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 28.12.2018

Ogłoszenie postępowania „Dostawy implantów ortopedycznych i sprzętu jednorazowego użytku”

Zbiorcze zestawienie ofert 09.01.2019 r.

SIWZ i załączniki 46-zp-18

Ogłoszenie o zamówieniu 664449-n-2018

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 46-zp-18

Odpowiedzi na pytania 07.01.19

Informacja z otwarcia ofert poprawiona 46-zp-18 10.01.19

Wyniki postępowania 46/zp/18

29 stycznia, 2019

Wodzisław Śląski 29.01.2019
Wyniki postępowania 46/Zp/18

Wyniki 46/zp/18

Załączniki:

Kategorie