Dostawy sprzętu jednorazowego użytku

Numer przetargu: 7/Zp/19
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019
Termin składania ofert: 1 marca, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 1 marca, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f2e28382-544e-463a-9bcb-304d0c7ad262

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 19.02.19

Ogłoszenie o postępowaniu pn. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku

SIWZ i załączniki 7/zp/19

Ogłoszenie o zamówieniu 515499-N-2019

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: 01.03.2019 godzina 10:00, otwarcie ofert: 01.03.2019 godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540035013-N-2019

Odpowiedzi na pytania 7-zp-19

Załącznik do odpowiedzi 7-zp-19

Informacja z otwarcia ofert 7-zp-19

 

13 marca, 2019

Wodzisław Śląski 13.03.2019
Wyniki postępowania 7/Zp/19

Wyniki postępowania 7-19

Załączniki:

Kategorie