Dzierżawa aparatu USG

Numer przetargu: 10/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 1 marca, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 1 marca, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9ac0de0b-b840-4ed0-bae3-4f6b0ba3760a

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 20.02.18

Ogłoszenie o postępowaniu na dzierżawę aparatu USG w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

SIWZ i załączniki 10-zp-18

Odpowiedź na pytania 10- zp-18

UWAGA – zmiana terminu składania ofert

Przesunięcie terminu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytania 10- zp-18 nr 2

Informacja z otwarcia ofert 10-zp-18

 

7 marca, 2018

Wodzisław Śląski 07.03.2018

Wyniki postępowania 10-zp-18

Załączniki:

Kategorie