Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu w rachunku kredytowym

Numer przetargu: 1/ZP/19
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 36 miesięcy
Termin składania ofert: 7 marca, 2019, godzina: 12:00
Termin otwarcia ofert: 7 marca, 2019, godzina: 12:15
Kryteria oceny:

1) cena (całkowity koszt obsługi) – 90%
2) oprocentowanie rachunku bieżącego -5%
3) oprocentowanie autolokat ON - 5%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=73f810b5-c298-483b-b275-1f84ac20bd07

Opis przetargu:

 

Uwaga: kolejna zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert 15.03.2019 r godz.12:00. Otwarcie ofert 15.03.2019r godz.12:15

SIWZ bank-2019

Załączniki do SIWZ nr spr 1-ZP-19

Odpowiedzi

Załączniki do odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedż-2

odpowiedż-3

odpowiedż-4

protokol otwarcie ofert 1-2019

Uwaga:zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert 07.03.2019 r godz. 12:00. Otwarcie ofert 07.03.2019 r godz.12:15

 

19 marca, 2019

Wynik

Załączniki:

Kategorie