Przebudowa budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych I – etap I

Numer przetargu: 8/Zp/19
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: ostateczny termin zostanie ustalony na podstawie oferty Wykonawcy
Termin składania ofert: 29 marca, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 29 marca, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 60%
Termin wykonania - 20%
Kary umowne - 20%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9c458a47-d299-47dd-9de6-aed55e4ec5eb

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 14.03.19

Ogłoszenie postępowania pn. Przebudowa budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych I – etap I

SIWZ i Załączniki 8/Zp/19

Ogłoszenie 525284-N-2019

Odpowiedzi na pytania 8-zp-19

Informacja z otwarcia ofert 8-zp-19

1 kwietnia, 2019

Wodzisław Śląski 01.04.2019

Unieważnienie postępowania 8-zp-19

Załączniki:

Kategorie