Przebudowa pomieszczeń na wysokim parterze w budynku głównym szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia

Numer przetargu: 8/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji:
Termin składania ofert: 2 czerwca, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2 czerwca, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 60
Termin wykonania- 20
Gwarancja na dostarczone urządzenia- 10
Kary umowne - 10

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a303b0f5-419d-4176-b2cf-e42ad337634a

Opis przetargu:

Ogłoszenie o postępowaniu pn. Przebudowa pomieszczeń na wysokim parterze w budynku głównym szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia

SIWZ 8/Zp/17

Załączniki do SIWZ 8/Zp/17

Konstrukcje

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 508812

UWAGA: zmiana terminu składania ofert. Nowy termin 02.06.2017 godzina 10:00, otwarcie ofert 02.06.2017 godzina 10:15

 

Zmiana SIWZ 8-zp-17 23.05.17

Załączniki poprawione -przedmiary, technologia medyczna i załącznik nr 5

SIWZ po modyfikacji 23.05.17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 508812

Odpowiedz na pytania 30.05.17

 

 

5 czerwca, 2017

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania 05.06.2017 r.

 

Załączniki:

Kategorie