Przebudowa pomieszczeń na wysokim parterze w budynku głównym szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia

Numer przetargu: 11/ZP/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji:
Termin składania ofert: 27 czerwca, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 27 czerwca, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena- 60
Termin wykonania - 20
Gwarancja na dostarczone urządzenia - 10
kary umowne - 10

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=902aeedb-bc0c-437e-a97b-41acb6292a54

Opis przetargu:

SIWZ 11-zp-17

Załączniki do SIWZ 11-zp-17

Ogloszenie o zamówieniu 527740-N-2017

Sprostowanie do SIWZ 07.06.2017

Poprawiona SIWZ 07.06.2017

Odpowiedz na pytania 20.06.17

Przesuniecie terminu i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana do odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert 11/zp/17 27.06.17

 

 

 

 

 

12 lipca, 2017

Wyniki postępowania

Wyniki postępowania 11/zp/17

 

Załączniki:

Kategorie