Przebudowa pomieszczeń na wysokim parterze w budynku głównym szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia

Numer przetargu: 2/ZP/2017
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 14 marca, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 14 marca, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=31f55e08-f503-4abc-8e35-e4a10d298ff5&path=2017%5c02%5c20170223%5c30815_2017.html

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 23.02.17

Ogłoszenie postępowania na przebudowę pomieszczeń na wysokim parterze w budynku głównym szpitala

na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia

SIWZ 2/ZP/2017

Załączniki do SIWZ 2-zp-17

Ogłoszenie BZP 30815

Informacja o zmianach w Załącznikach

Przedmiary poprawione

Technologia medyczna poprawiony

Załącznik nr 4 cz1. parametry techn wyposażenia poprawiony

Załącznik nr 4 cz2. przedmiar wyposażenie poprawiony

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert – nowy termin 14.03.2017 roku, godzina 10:00, otwarcie ofert: 14.03.2017 godzina 10:15

Informacja o zmianie w SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 35877

UWAGA: Dodano nowy plik:

Załącznik Konstrukcje

Odpowiedzi 2-ZP-2017 10.03.2017

Załącznik do odpowiedzi na pytania 10.03.2017

Informacja z otwarcia ofert 2-zp-17

Unieważnienie postępowania 2-zp-17

 

 

 

 

7 kwietnia, 2017

Unieważnienie postępowania 2/Zp/17 07.04.201

Załączniki:

Kategorie