Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych

Numer przetargu: 5/ZP/2017
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od zawarcia umowy do 31.12.2017r.
Termin składania ofert: 17 marca, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 17 marca, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

cena - 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=c5e5638b-0a47-48c4-bd20-d3a4506a8a62&path=2017%5c02%5c20170227%5c32698_2017.html

Opis przetargu:

Unieważnienie część 134 z dnia 13.04.2017 r.

Wynik z dnia 07.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert nr spr.5-ZP-2017

Odpowiedzi 14.03.2017 r.

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT :

NOWY TERMIN SKŁADANIA 15.03.2017 r. GODZINA 10:00,

OTWARCIE OFERT 15.03.2017 r. GODZINA 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki

 

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: 17.03.2017 r. godzina 10:00

Otwarcie: 17.03.2017 roku 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.03.17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 14.03.2017 r.

7 kwietnia, 2017

Załączniki:

Kategorie