Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych

Numer przetargu: 2/ZP/2018
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od zawarcia umowy do 28.02.2019r.
Termin składania ofert: 8 lutego, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 8 lutego, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

cena - 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=38533f3c-3c03-4365-8ae4-686fd0b39110

Opis przetargu:

Termin związany z ofertą z dnia 28.02.2018r.

informacja z otwarcia ofert 2-zp-18 z dnia 08.02.2018r.

Odpowiedzi 01.02.2018r.

UWAGA – zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 08.02.2018r. godzina 10:00, otwarcie ofert: 08.02.2018r. godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 z dnia 31.01.2018r.

UWAGA – zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 05.02.2018r. godzina 10:00, otwarcie ofert: 05.02.2018r. godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.01.2018r.

SIWZ + załaczniki 19.01.2018r.

26 marca, 2018

Wynik 26.03.2018r.

Załączniki:

Kategorie