Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych

Numer przetargu: 11/ZP/2019
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od zawarcia umowy do 31.05.2020 r.
Termin składania ofert: 22 maja, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 22 maja, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

cena - 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=83b73b49-7259-4ac6-ae07-5018d73e37e2

Opis przetargu:

Powiadomienie o wynikach 07.06.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 22.05.2019 r.

Odpowiedzi 2  17.05.2019 r.

Odpowiedzi 16.05.2019 r.

UWAGA – zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 22.05.2019r. godzina 10:00, otwarcie ofert: 22.05.2019r. godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.05.2019 r.

11-ZP-2019 Konserwacja 08.05.2019 r.

7 czerwca, 2019

Powiadomienie o wynikach 07.06.2019 r.

Załączniki:

Kategorie