Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych

Numer przetargu: 30/ZP/2020
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 17 grudnia, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 17 grudnia, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=24f3ffb7-6725-4c9a-a78d-46f44bad99d3

Opis przetargu:

Powiadomienie o wynikach 07.01.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 17.12.2020 r

Odpowiedzi 15.12.2020r

SIWZ konserwacja 2020

Część II wzór umowy

Załączniki 1-5

 

Oferty można składać również przez platformę zakupową

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wodzislaw

7 stycznia, 2021

Załączniki:

Kategorie