Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe na podstawie projektu pn.: Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń bloku operacyjnego budynku głównego szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z dostawą i montażem wyposażenia

Numer przetargu: 24/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 03.12.2018
Termin składania ofert: 24 sierpnia, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 24 sierpnia, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena- 60,00
Kary umowne -10,00
Gwarancja na dostarczone urządzenia - 30,00

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8aba83c5-fe81-4e78-9321-85e23eceed34

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 07.08.18

Ogłoszenie o postępowaniu

„Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe na podstawie projektu pn.:

Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń bloku operacyjnego budynku głównego szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z dostawą i montażem wyposażenia”

SIWZ 24/Zp/18

Załączniki do SIWZ 24/zp/18

Ogłoszenie o zamówieniu 601050-N-2018

Odpowiedzi na pytania 09.08.18

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500189314-N-2018

UWAGA: Przesunięcie terminu składania ofert. Nowy termin 24.08.2018 godzina 10:00, otwarcie ofert 24.08.2018 godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500196473

Odpowiedzi 20.08.2018

protokół z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia Wykonawcy

 

6 września, 2018

Wodzisław Śląski 06.08.18

Wyniki 24-zp-18 blok operacyjny

Załączniki:

Kategorie