Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe na podstawie projektu pn.: Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń bloku operacyjnego budynku głównego szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z dostawą i montażem wyposażenia

Numer przetargu: 19/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 120 dni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 2 sierpnia, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2 sierpnia, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 60
Termin wykonania - 20
Gwarancja na dostarczone urządzenia - 10
Kary umowne - 10

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fe7f361b-67d2-4af7-9208-db434b51a6d5

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 05.07.2018

Ogłoszenie postępowania na Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe na podstawie projektu pn.:

Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń bloku operacyjnego budynku głównego szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z dostawą i montażem wyposażenia

SIWZ 19/Zp/18

Przedmiary do SIWZ 19/Zp/18

Ogłoszenie o zamówieniu 584532

Parametry techniczne stół operacyjny

UWAGA:

Przesunięcie terminu składania ofert

Nowy termin 27.07.2018 godzina 10:00, otwarcie 27.07.2018 godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500165458

Odpowiedzi na pytania 20.07.18

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert 02.08.2018 godzina 10:00, otwarcie ofert 02.08.2018 godzina 10:15

Odpowiedzi na pytania 25.07.18

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.07.18

Odpowiedzi na pytania 27.07.18

Protokół z otwarcia ofert 19/zp/18

 

 

 

3 sierpnia, 2018

Wodzisław Śląski 03.08.2018

Unieważnienie postępowania 19/Zp/18

Załączniki:

Kategorie