Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla Szpitala w Wodzisławiu Śląskim oraz w Rydułtowach

Numer przetargu: 4/ZP/19
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.04.2019r.do31.03.2022r.
Termin składania ofert: 4 marca, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 4 marca, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=08e37638-7e4b-4253-81c3-2def1a1ad0f5

Opis przetargu:

WYNIK 20.03.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 04.03.2019 r.

Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia  ofert. Nowy termin składania ofert 04.03.2019 r godz 10:00. Otwarcie ofert 04.03.2019 r godz. 10:15

Sprostowanie do odpowiedzi 28.02.2019 r.

Modyfikacja 25.02.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.02.2019 r.

Odpowiedzi 25.02.2019 r.

SIWZ gazy med.14.02.2019 r.

załacznik nr 2 Formularze asortymentowo-cenowe 14.02.2019 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/494b8a2c-1311-4831-aaa2-74f14f881646

 

Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia  ofert. Nowy termin składania ofert 28.02.2019 r godz 10:00. Otwarcie ofert 28.02.2019 r godz. 10:15

 

20 marca, 2019

WYNIK 20.03.2019 r.

Załączniki:

Kategorie