Sukcesywna dostawa krążków antybiogramowych, diagnostycznych oraz testów kasetkowych na potrzeby Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej

Numer przetargu: 20/ZP/2018
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji:
Termin składania ofert: 8 czerwca, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 8 czerwca, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 95 %
Termin dostawy - 5 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ea8cf870-3e0a-4685-8155-be24d3fd3996

Opis przetargu:

Zbiorcze zestawienie 08.06.2018 r.

Odpowiedzi 05.06.2018 r.

UWAGA – zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 08.06.2018r. godzina 10:00, otwarcie ofert: 08.06.2018r. godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01.06.2018 r.

Informacja 29.05.2018r.

SIWZ 20-zp-18 mikrobiologia

Załącznik nr 2

II Wzór umowy

27 czerwca, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie