„Sukcesywna dostawa paneli i odczynników do aparatu autoScan4 oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej”

Numer przetargu: 7/ZP/2017
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: część 1 – od 04.05.2017 r. do 01.09.2018 r. część 2 – od zawarcia umowy do 06.09.2019 r.
Termin składania ofert: 10 marca, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 10 marca, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=5f249fcb-b1ff-4a49-82b0-ec3ef2da1042&path=201722017022833590_2017.html

Opis przetargu:

Wyniki nr spr.7-ZP-2017 z dnia 04.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert nr spr.7-ZP-2017 z dnia 10.03.2017 r.

Odpowiedzi 07.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ+ZAŁĄCZNIKI

4 kwietnia, 2017

Załączniki:

Kategorie