Sukcesywna dostawa testów molekularnych do aparatu GeneXpert

Numer przetargu: 39/ZP/2020
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 18 stycznia, 2021, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 18 stycznia, 2021, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fdd2462b-0cc2-4eec-99aa-4e9ff21c516a

Opis przetargu:

Unieważnienie postępowania 25.01.2021 r.

Odpowiedź 20.01.2021 r.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

NOWY TERMIN 22.01.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert 22.01.2021 godzina 10:15

SIWZ 39-ZP-2020 mikrobiologia 31.12.2020 r.

Część-II-wzór-umowy (2) 31.12.2020 r.

Załącznik nr 2 formularz asortymentowo – ilościowy 31.12.2020 r.

 

Oferty można składać również przez platformę zakupową

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wodzislaw

25 stycznia, 2021

Załączniki:

Kategorie