Świadczenie usług społecznych w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków w oddziały

Numer przetargu: 3/ZP/2018
Tryb przetargu: wybierz tryb
Termin realizacji: od zawarcia umowy do 31.01.2019r.
Termin składania ofert: 26 stycznia, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 26 stycznia, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

Opis przetargu:

Wynik 30.01.2018r.

zbiorcze zestawienie ofert 26.01.2018r.

Odpowiedzi żywienie 22.01.2018r.

SIWZ 2018 19.01.2018r.

Załączniki:

Kategorie