Świadczenie usług społecznych w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków w oddziały

Numer przetargu: 44/ZP/2018
Tryb przetargu: wybierz tryb
Termin realizacji: od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.
Termin składania ofert: 8 stycznia, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 8 stycznia, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

Opis przetargu:

Wynik z dnia 11.03.2019 r.

Unieważnienie żywienie 26.02.2019

Wynik z dnia 11.02.2019 r.

Unieważnienie 29.01.2019 r.

WYNIK 22.01.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 08.01.2019 r.

Odpowiedzi 04.01.2019r.

SIWZ  27.12.2018 r.

11 marca, 2019

Załączniki:

Kategorie