„Świadczenie usług społecznych w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków w oddziały”

Numer przetargu: 29/Zp20
Tryb przetargu: wybierz tryb
Termin realizacji: 01.02.2021 do 31.01.2022
Termin składania ofert: 21 grudnia, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 21 grudnia, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

Opis przetargu:

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

NOWY TERMIN 21.12.2020 godzina 10:00, otwarcie ofert 21.12.2020 godzina 10:15

 

 

SIWZ 29-2020-żywienie

Odpowiedź- żywienie

protokol otwarcie ofert 29-2020

11 stycznia, 2021

Wynik

Załączniki:

Kategorie